Tradició Familiar

A la finca de Can Guineu conreava les vinyes a rabassa. Una tercera part del cultiu la va destinar a l’elaboració de vi per al seu consum personal. A l’any 1942 amb les dades que va deixar el seu pare (alumne d’Alfred Delapierre en la implantació del mètode “champanoise” en aquest país) va començar a fer les primeres ampolles de cava per al consum familiar.

CAmb el temps, amics i coneguts, van començar a comprar algunes ampolles, fet que li va fer pensar a dedicar-se plenament a l’elaboració de cava.

Actualment Rosmas (etimologia dels cognoms Ros Masana) és una empresa familiar gestionada per Fèlix Ros Masana i el seu fill Jaume Ros Amigó, segona i tercera generació que han seguit fidels a la tradició.